439_just_like_yesterday
n h ữ n g .c á i . . . .
n g ạ i .
c ủ a .m ù a .T h u .

thu về, nắng cũng ngại qua đây
chiếc lá vàng... ngần ngại xa cây
đôi mắt xưa có còn sâu thẳm
ngại với người ở cuối chân mây?!?

tôi vẫn yêu em nhiều như xưa
luôn khắc khoải khi trời thu mưa
giọt nhớ nhung không về bên ấy
thơ viết ngàn câu... cũng đến thừa!

hơn bảy trăm ngày chưa gặp nhau
hôm tiễn tôi, mưa rơi thật lâu
em vẫn thầm thì rằng: sợ lắm,
mùa thu là mùa của khổ đau


thì ra những người hay đổi thay
giống em, "sợ lắm" những đắng cay
gian truân, chờ đợi... xoay lưng bước
chẳng màng quay lại vẫy bàn tay

thu năm nay còn ngại nhớ tên
dăm ba năm nữa rồi cũng quên
lá thu có rơi buồn trên lối
đừng ngại ngùng em, cứ dẫm lên


t h ú c s i n h