THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


24237


Gia đình Nguyên xin chia buồn cùng anh Dũng và gia quyến. Cầu nguyện vĩnh hằng cùng hương linh Bác, và an tâm thân cho anh Dũng và gia đình.

thân kính,
npn


24238


Được tin muộn, Hoàng Vân và Bạch Vân xin thành thật chia buồn cùng anh Dũng và gia quyến,

và xin nguyện cầu cho hương linh Bác mãi bình an nơi cõi vĩnh hằng.

HV & BV


___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của anh chị Bạch Vân & Hoàng Vân


24247


ngungo thành thật chia buồn cùng chú Dũng và gia đình.

ngungo


24251


HY xin thành kính phân ưu cùng anh Dũng và gia đình.


24253


Lamgiang thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Tiến Dũng.

Kính nguyện anh linh của Cụ thân sinh anh an lạc cõi Vĩnh hằng.
Lamgiang thành tâm kính bái.


24257

NA xin được thành kính phân ưu cùng anh Dũng và gia quyến. Nguyện cầu cho Bác an nghỉ nơi miền cực lạc.


24261


Sương Mai xin Thành Kính chia buồn cùng anh Nguyễn Tiến Dũng. Nguyện Cầu cùng Đức Chúa dẫn đưa linh hồn người quá cố về cõi Trường Sinh.

___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của chị Sương Mai


24262

Thành Kính Chia Buồn cùng anh Nguyễn Tiến Dũng và gia quyến.
Như Hoa - Ấu Tím


24266


Xin thành kính chia buồn cùng anh Dũng.

___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của anh Trần Đại K


24277 top -
C H I A B U Ồ N c ù n g a n h N g u y ễ n T i ế n D ũ n g
1, 2
_______________________________________________
Làm Sao Cho Hết Sẹo - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Chỉ còn những đợi chờ và ước mơ buồn như tiếng thở dài
nên viết thương dù cũ
cũng không thể liền da
nói chi là hết sẹo

xem tiếp...

_______________________________________________
Mobile Friendly - văn - Nguyễn Khoa Hội _______________________________________________

Image

Ban đầu tôi sẽ chơi bài nào dễ chút cho chắc ăn như Ave Maria chẳng hạn. Cả hai bài cũng nên. Dĩ nhiên tôi sẽ cố nhét bài Traumerei vào chơi và sẽ cố gắng bình tĩnh, chẳng là mấy mươi năm nay có bao giờ chơi cho ai nghe chính thức như chiều nay? Nhưng nhớ đến đôi mắt trong sáng và mong đợi của "mẹ bề trên", tôi chẳng thể nào từ chối đề nghị này được.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trộm Nhìn Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đôi khi trộm nhìn em
xem dung nhan đó bây giờ ra sao
em có còn đôi má đào như ngày nào
kể từ khi vắng anh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Nét Vẽ - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...