THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image


c h â n .d u n g .t ô i
____________________________________________________________________________
watercolor . February 2016 ©n g ọ c t h ể

tóc rẽ đường ngôi
môi hồng duyên lạ
tôi ngồi vẽ tôi
nét cọ lơi lả

mắt loang màu mây
thả hồn chấm phá
niềm vui mê say
chân dung ai?
họa!21203 gallery


Oh, một ngạc nhiên quá thú vị...
Cám ơn etetet kèm một bài thơ ngắn - HAY!
NT rất VUI, rất VUI! :-)21207 galleryImage


o n c e .u p o n .a .t i m e
____________________________________________________________________________
acrylic painting . August 18 2016 ©n g ọ c t h ể


21908 galleryImage


T Ế T .T R U N G .T H U .
____________________________________________________________________________
acrylic . Sept 01 2016 ©n g ọ c t h ể


21963 galleryImage


Đ Ứ C .P H Ậ T .N H Ậ P .N I Ế T .B À N
____________________________________________________________________________
Acrylic . November 25 1016 ©n g ọ c t h ể


“Sau khi Ta diệt độ nhập Niết-Bàn, hãy tự thắp đuốc lên mà đi; thắp lên với chính pháp, đừng thắp lên với pháp nào khác; hãy nương tựa với chính mình, đừng nương tựa với một pháp nào khác”.


22195 galleryImage


L a k e .W a s h i n g t o n .v ề .đ ê m
____________________________________________________________________________
acrylic . november 2016 ©n g ọ c t h ể


22228 galleryImage


r ừ n g .t h u . .
____________________________________________________________________________
oil painting . cuối thu 2016 ©n g ọ c t h ể


22229 galleryImage


m ư a .đ ê m . .
____________________________________________________________________________
acrylic . Dec 5 2016 ©n g ọ c t h ể


Image


22252 gallery


chị Ngọc Thể hát thêm bài... Đường xa ướt mưa ;)


22262 galleryImage


h o a .s e n . . .k h á n h .l i ê n
____________________________________________________________________________
watercolor . Jan 10 2017 ©n g ọ c t h ể


22412 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2020
1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...