THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


Đ Ê M . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . Jan 1 2020 ©n g ọ c t h ể


26075 gallery


Image


X U Â N .A B S T R A C T . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . Mùng 1 Tết 2020 ©n g ọ c t h ể


26085 gallery


Image


T H Ô N .Q U Ê . . .
__________________________________________________________________________
oil painting . Feb 01 2020 ©n g ọ c t h ể


26088 gallery


Image


A B S T R A C T .D A N C E . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26114 gallery


Image


C Ă N .N H À .X Ư A . .
__________________________________________________________________________
oil painting . March 2020 ©n g ọ c t h ể


Nhớ lại căn nhà của gia đình người sponsor ở tiểu bang Pennsylvania.26115 gallery


Image


F L O R A L .S T I L L .L I F E . .
__________________________________________________________________________
water color . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26116 gallery


Image


B I Ể N .V Ắ N G . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26117 gallery


Image


T I G E R . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26118 gallery


Image


A . .F O A L . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 12, 2020 ©n g ọ c t h ể


[tặng Út, my sister]


26123 gallery


Image


T H E .F O R E S T .O F .L O V E .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 30 2020 ©n g ọ c t h ể


26129 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2020
1 ... 12, 13, 14, 15, 16
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...