THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image

Image


P H Ố .Đ Ê M . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 3 2017 ©n g ọ c t h ể


22863 galleryImage


B Ó N G .Đ Ò . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 4 2017 ©n g ọ c t h ể


22867 galleryImage


M Ù A .X U Â N .C Õ I .T H Ơ .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 2017 ©n g ọ c t h ể


Hoa nghiêng cành mềm mại
Gió thoảng lời êm đềm
Nụ cười hiền của nắng
Chưa bao giờ nhạt phai

Mùa xuân đẹp cõi thơ
Đưa hồn về bến mộng
Không biết đã bao mùa
Ươm xanh tháng ngày mơ !


Image


22868 galleryImage


X U Â N .S E N . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 5 2017 ©n g ọ c t h ể


22869 galleryImage


Đ Ê M .V Ắ N G . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 6 2017 ©n g ọ c t h ể

Image


22871 galleryImage


T H U Y Ề N .Đ I . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 9 2017 ©n g ọ c t h ể


22892 galleryImage


N H Ị P .C Ầ U .H O A .L I Ê N .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 16 2017 ©n g ọ c t h ể


22909 galleryImage


T H Ủ .Ấ N .T Ừ .B Ỏ .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 18 2017 ©n g ọ c t h ểThủ Ấn Không Sợ Hãi (Abhaya Mudra)
Father's Day22913 galleryImage


N Ú I .N O N . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 26 2017 ©n g ọ c t h ểTrời mùa hạ, nắng tháng sáu đẹp,
cây cọ đòi quẹt núi non...
xa đô thị... xa người bon chen...22933 gallery


https://www.youtube.com/watch?v=OmhRv9B ... e=youtu.be

Cityscape
48x60 canvas
Acrylic

Ngọc Thể
July 2017


22965 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2020
1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16
_______________________________________________
Làm Sao Cho Hết Sẹo - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Chỉ còn những đợi chờ và ước mơ buồn như tiếng thở dài
nên viết thương dù cũ
cũng không thể liền da
nói chi là hết sẹo

xem tiếp...

_______________________________________________
Mobile Friendly - văn - Nguyễn Khoa Hội _______________________________________________

Image

Ban đầu tôi sẽ chơi bài nào dễ chút cho chắc ăn như Ave Maria chẳng hạn. Cả hai bài cũng nên. Dĩ nhiên tôi sẽ cố nhét bài Traumerei vào chơi và sẽ cố gắng bình tĩnh, chẳng là mấy mươi năm nay có bao giờ chơi cho ai nghe chính thức như chiều nay? Nhưng nhớ đến đôi mắt trong sáng và mong đợi của "mẹ bề trên", tôi chẳng thể nào từ chối đề nghị này được.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trộm Nhìn Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đôi khi trộm nhìn em
xem dung nhan đó bây giờ ra sao
em có còn đôi má đào như ngày nào
kể từ khi vắng anh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Nét Vẽ - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...