THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


S U Ố I .N G U Ồ N . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . June 17, 2019 ©n g ọ c t h ể


25318 gallery


Image


S T I L L .L I F E . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . July 28, 2019 ©n g ọ c t h ể


Image


25486 gallery


Image


S U M M E R .F L O W E R S . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . August 08, 2019 ©n g ọ c t h ể


25523 gallery
Ballerina
Acrylic
Ngọc Thể
August 17 2019

Image

25539 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2019
1 ... 10, 11, 12, 13, 14
_______________________________________________
Ru Cho Trái Cấm Rơi Vào Môi Em - thơ - Hoàng Vũ Luân _______________________________________________

Image

lời ru chuyển gió gọi trăng
đọng vào trái cấm
vĩnh hằng men yêu
gió xuân tỉnh giấc cô liêu
gọi môi em chín
mấy chiều rụng rơi

xem tiếp...

_______________________________________________
Lá Thư Không Gửi - văn - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Cái nóng khủng khiếp cháy da làm tôi lại nhớ về em. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp em ở Biên Hoà. Nhớ buổi trò chuyện không quá sáu mươi phút, nhưng em đã nói với tôi rất nhiều điều, những ước mơ rất đáng yêu...

xem tiếp...

_______________________________________________
Còn Đây Câu Nói Yêu Em - nhạc - Tôn Thất Niệm _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Still Life - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image


xem tiếp...