THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image


Đ Ô I .C Á N H . .C H I M .
__________________________________________________________________________
pastel . 2018 ©n g ọ c t h ể


23823 galleryImage


S A I L .B O A T . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23824 galleryImage


S T I L L .L I F E . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23825 galleryImage


T R Ở .V Ề . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23826 galleryImage


B Ụ T . . . .
__________________________________________________________________________
watercolor . 2018 ©n g ọ c t h ể


23827 galleryImage


Q U Y .Y .P H Ậ T . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23829 galleryImage


. . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23830 galleryImage
Vẽ Tranh, Nhớ Má
April 14 2019

Hôm nay có người làm con buốn khôn tả , con muốn về bên Má, được Má vỗ về an ủi rồi bảo con vẽ tranh đi để vơi đi muốn phiền....

Con nghe lời Má đây25012 galleryImage


B I Ể N .Ê M .Đ Ề M . .
__________________________________________________________________________
Mother's Day 2019 ©n g ọ c t h ể


25187 galleryImage


R O S E S . . . .
__________________________________________________________________________
May 2019 ©n g ọ c t h ể


25279 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2020
1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
_______________________________________________
Tim Nở Hồng Hoa - thơ - Hoàng Vũ Luân _______________________________________________

Image

tơ hồng vẫn thế, càng tránh càng vương
kết sợi vô thường hoa đăng tận nguyệt
từ trong hoa tuyết - tim nở hồng hoa
từ trong mặn mà - tình ru miên viễn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Phù Phiếm - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Một người sống phù phiếm chỉ có thể là ánh nến leo lét giữa cơn gió lạnh, không thể là ánh mặt trời ấm áp để sưởi ấm cho nhân gian. Khi có người cha phù phiếm, con cái sẽ tang thương, có người mẹ phù phiếm, con cái sẽ kém hèn. Có cả cha cả mẹ phù phiếm, con cái một thành thánh nhân, hai thành ăn cướp, ba sẽ đứng đường.

xem tiếp...

_______________________________________________
Khiêm Cung - nhạc - Hoàng Thy Mai Thảo & Ngọc Thể _______________________________________________

Image

xin là sao lấp lánh
xin là đời thuỷ chung
như Vì Sao thiên cảnh
như Cuộc Đời khiêm cung.

xem tiếp...

_______________________________________________
Hoa Đào - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image

Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Ðào hoa y cựu tiếu đông phong
Thôi Hộ

xem tiếp...