THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image


Đ Ô I .C Á N H . .C H I M .
__________________________________________________________________________
pastel . 2018 ©n g ọ c t h ể


23823 galleryImage


S A I L .B O A T . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23824 galleryImage


S T I L L .L I F E . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23825 galleryImage


T R Ở .V Ề . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23826 galleryImage


B Ụ T . . . .
__________________________________________________________________________
watercolor . 2018 ©n g ọ c t h ể


23827 galleryImage


Q U Y .Y .P H Ậ T . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23829 galleryImage


. . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23830 galleryImage
Vẽ Tranh, Nhớ Má
April 14 2019

Hôm nay có người làm con buốn khôn tả , con muốn về bên Má, được Má vỗ về an ủi rồi bảo con vẽ tranh đi để vơi đi muốn phiền....

Con nghe lời Má đây25012 galleryImage


B I Ể N .Ê M .Đ Ề M . .
__________________________________________________________________________
Mother's Day 2019 ©n g ọ c t h ể


25187 galleryImage


R O S E S . . . .
__________________________________________________________________________
May 2019 ©n g ọ c t h ể


25279 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2020
1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...