THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


S U Ố I .N G U Ồ N . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . June 17, 2019 ©n g ọ c t h ể


25318 gallery


Image


S T I L L .L I F E . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . July 28, 2019 ©n g ọ c t h ể


Image


25486 gallery


Image


S U M M E R .F L O W E R S . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . August 08, 2019 ©n g ọ c t h ể


25523 gallery


Image


B A L L E R I N A . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . August 17, 2019 ©n g ọ c t h ể


25539 gallery


Image


Q U Á N .C H I Ế U .T Â M . .
__________________________________________________________________________
acrylic . August 29, 2019 ©n g ọ c t h ể


25605 gallery


Image


H O A .T H Á N G .C H Í N . .
__________________________________________________________________________
acrylic . September 22, 2019 ©n g ọ c t h ể


25698 gallery


Image


Y Ê N . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . October 3, 2019 ©n g ọ c t h ể


25732 gallery


Image


H Ả I . U .& .S Ó N G .
__________________________________________________________________________
acrylic . December 7, 2019 ©n g ọ c t h ể


25991 gallery


Image[/img]


R Ừ N G .T H U . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . Thu 2019 ©n g ọ c t h ể


26073 gallery


Image


G I Ữ A .D Ò N G .Đ Ê M . .
__________________________________________________________________________
acrylic . Đông 2020 ©n g ọ c t h ể


26074 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2020
1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16
_______________________________________________
Làm Sao Cho Hết Sẹo - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Chỉ còn những đợi chờ và ước mơ buồn như tiếng thở dài
nên viết thương dù cũ
cũng không thể liền da
nói chi là hết sẹo

xem tiếp...

_______________________________________________
Mobile Friendly - văn - Nguyễn Khoa Hội _______________________________________________

Image

Ban đầu tôi sẽ chơi bài nào dễ chút cho chắc ăn như Ave Maria chẳng hạn. Cả hai bài cũng nên. Dĩ nhiên tôi sẽ cố nhét bài Traumerei vào chơi và sẽ cố gắng bình tĩnh, chẳng là mấy mươi năm nay có bao giờ chơi cho ai nghe chính thức như chiều nay? Nhưng nhớ đến đôi mắt trong sáng và mong đợi của "mẹ bề trên", tôi chẳng thể nào từ chối đề nghị này được.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trộm Nhìn Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đôi khi trộm nhìn em
xem dung nhan đó bây giờ ra sao
em có còn đôi má đào như ngày nào
kể từ khi vắng anh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Nét Vẽ - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...