THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPImage


©photo by n p n


17524 gallery


Image________________________________________________________________________________________

npn, 2011 - chi tiết: Destin, FL17525 gallery


Image________________________________________________________________________________________

npn, 2014 - chi tiết: Bluemont, VA


17526 gallery


Image________________________________________________________________________________________

npn, 2012 - chi tiết: Philadelphia, PA17527 gallery


Image________________________________________________________________________________________

npn, 2013 - chi tiết: Munich, German17528 gallery


Image________________________________________________________________________________________

npn, 2013 - chi tiết: Geneva, Switzerland17529 gallery


Image________________________________________________________________________________________

npn, 2013 - chi tiết: Zermatt, Switzerland17530 gallery


Image____________________________________________________________________________

npn, 2014 - chi tiết: Bluemont, VA17531 gallery


Image________________________________________________________________________________________

npn, 2012 - chi tiết: on Golden Gate Bridge, San Francisco, CA17532 gallery


Image________________________________________________________________________________________

npn, 2012 - chi tiết: San Francisco, CA17533 top - gallery
r o a d s i d e p h i l o s o p h y
1, 2, 3, 4, 5 ... 10
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...