THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Imagel ờ I .b u Ồ n .t h Á n h
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h

chiều chúa nhật buồn
nằm trong căn gác đìu hiu
tôi xin em năm ngón tay thiên thần
trong vùng ăn năn,
qua cơn hờn dỗi
tôi xin năm ngón tay em đi vào cô đơn...

tcs22654 gallery


Imaget u y Ế t . .
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h


22924 gallery


Imagec Á m .ơ N .h O a
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h

thưa em, tôi cám ơn đời
đã cho lời nói đơm chồi yêu thương
cám ơn em, những đêm trường
long lanh đọng ít giọt sương gọi là

cám ơn mặt tuyết trổ hoa


npn23093 gallery


Imagec h Ú t .b u Ồ n .m ù A .x Ư a
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h

gọi nắng!
cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
cho tay em dài gầy thêm nắng mai


tcs23192 gallery


Imagen h Á n h .h O a n g .v U .
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h

trên đời người trổ nhánh hoang vu
trên ngày đi mọc cành lá mù


tcs23300 gallery


Imagem Ù a .đ Ạ i .đ Ồ n g .
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h


23414 gallery


Imagec Ủ a .n h a U , .t r O n g .n h A u
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h


24376 gallery


Image


f a C e .o f .w I n t e r
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h


24829 gallery


Imagem Ù a .b i Ể n .đ Ỏ
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h


25100 gallery


Imagek h u Y a .& .t r Ă n g
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h


mỗi tĩnh từ xanh
là mỗi giọt nước
thăm thẳm đổ
vào giếng kí ức...


đtc25642 top - gallery
p h Á c t h ả O - khuya & trăng
1, 2, 3
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...