THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPImage

l i n e s .& .s h a d o w s
©g i a n g20756 gallery


Image


b l u e .d r e a m .d a n c e r
__________________________________________________________________________
©g i a n g


one man
one fly in
an enormous guest room

Issa20771 gallery


Image


d r e a m e r . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


i dream of making
a trellis for moonflowers
to climb,
but oh my life, that will not
bear the wait till autumn!

Shiki20821 gallery


Image


o w l . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


with useless authority
the great horned owl
sits moon-eyed in daylight

Kaikyo20852 gallery


Image


d r e a m i n g .c a t .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


i envy the tomcat
how easily he lets go of
love's pain and longing!

Etsujin20926 gallery


ImageImage


n i ệ m . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


muốn đi, là đã đi rồi
muốn về, là đã về ngồi nơi đây
mơ chi đến cõi phương Tây
Đông, Tây - cũng một bóng cây Bồ Đề
không đi, nên cũng không về
ngồi đây mà biết. Bồ Đề. là ta.

nguyễn hiện nghiệp


Image


20963 gallery


Image


d a r u m a . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


the great Buddha does nothing.
he doesn't even blink
at falling hailstones.

Shiki21005 gallery


Image


b í n h . .t h â n
__________________________________________________________________________
©g i a n g


so
I picked up a piece of paper
and they came out
just like that
the monkeys
the snow monkeys
in time
for the year of the Monkey 2016

giang21084 gallery


Image


m o t h e r .a n d .c h i l d
__________________________________________________________________________
©g i a n g


a mother’s arms
are made of tenderness
and children sleep soundly
in them.

Victor Hugo21212 gallery


Image


l i g h t .w i n d .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


wind in summer
and all my unlined writing
paper's blowing of my desk

Shiki


Image


21339 top - gallery
l i n e s & s h a d o w s - w h i t e o w l
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...