THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

ImageImage
a u t u m n . i m p r i n t s.
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23347 gallery


ImageImageImageImaget u y ế t . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


although there is the road,
the child walks
in the snow.

Kijo23429 gallery


ImageImageImageImageImageImage1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 . . . . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24159 gallery


ImageImageImageImageImaget u y ế t . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


the winter leeks
have been washed white
how cold it is!

Bashō24486 gallery


ImageImageImageImagem ù a .đ ô n g .n g o à i .k h u n g .c ử a
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24726 gallery


ImageImageImageImage


h ả i .đ i ể u
__________________________________________________________________________
©g i a n g


[/size][/padl]

25528 gallery


ImageImageImageImageImagep a n a r o m a . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


25529 top - gallery
a p e r t u r e
1, 2
_______________________________________________
Ru Cho Trái Cấm Rơi Vào Môi Em - thơ - Hoàng Vũ Luân _______________________________________________

Image

lời ru chuyển gió gọi trăng
đọng vào trái cấm
vĩnh hằng men yêu
gió xuân tỉnh giấc cô liêu
gọi môi em chín
mấy chiều rụng rơi

xem tiếp...

_______________________________________________
Lá Thư Không Gửi - văn - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Cái nóng khủng khiếp cháy da làm tôi lại nhớ về em. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp em ở Biên Hoà. Nhớ buổi trò chuyện không quá sáu mươi phút, nhưng em đã nói với tôi rất nhiều điều, những ước mơ rất đáng yêu...

xem tiếp...

_______________________________________________
Còn Đây Câu Nói Yêu Em - nhạc - Tôn Thất Niệm _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Still Life - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image


xem tiếp...