THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


t r ụ .t í c h .


24331 galleryImage


từng cá thể mảnh mai, nhỏ, yếu đuối nếu để rời rạc ra thì chẳng dùng vào việc gì cho đáng được cả. dưới bàn tay của người biết dùng thì sẽ tạo thành một khối lớn và vững chắc. đẹp lạ kỳ.________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


24332 galleryImage

________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


24482 galleryImage

________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


24734 galleryImage

________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


25033 galleryImage

________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


25378 galleryImage

________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


25749 top - gallery
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...