THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image

Luôn có một cái bóng, dưới ánh sáng. Sự mục rửa, tan hủy luôn diễn ra âm thầm, bí mật, đến nỗi chưa bao giờ ai nhìn thấy trước, cho đến khi hiển bày.ẩn sinh
__________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2018


Image


24211 galleryImage

tịnh
__________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2018


24313 galleryImage
vời vợi
__________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2018


24364 galleryImage
thu hồng
__________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2018


Image


24450 galleryImage
bẫy
__________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2018


24541 galleryImage
lung linh
__________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2018


24736 galleryImage
diệp
__________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2018


25201 galleryImage
ẩn
__________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2018


25521 top - gallery
m ù a
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Ru Cho Trái Cấm Rơi Vào Môi Em - thơ - Hoàng Vũ Luân _______________________________________________

Image

lời ru chuyển gió gọi trăng
đọng vào trái cấm
vĩnh hằng men yêu
gió xuân tỉnh giấc cô liêu
gọi môi em chín
mấy chiều rụng rơi

xem tiếp...

_______________________________________________
Lá Thư Không Gửi - văn - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Cái nóng khủng khiếp cháy da làm tôi lại nhớ về em. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp em ở Biên Hoà. Nhớ buổi trò chuyện không quá sáu mươi phút, nhưng em đã nói với tôi rất nhiều điều, những ước mơ rất đáng yêu...

xem tiếp...

_______________________________________________
Còn Đây Câu Nói Yêu Em - nhạc - Tôn Thất Niệm _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Still Life - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image


xem tiếp...