THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP
h O a N g . v U
____________________________________________________________________________
© photo by Nguyễn Khoa Hội


5361 galleryImage


b i ể n .v ắ n g
Rose Spit . British Columbia . Canada
____________________________________________________________________________Image


5510 galleryImage


c h i ề u .t à
New Mexico . USA
____________________________________________________________________________
Image


5512 galleryImage


c e l l o
____________________________________________________________________________
Image


5843 galleryImage


h o à n g .h ô n
Prince Rupert . British Columbia . Canada
____________________________________________________________________________


Image


6152 galleryImage


c ơ n .m ê .c h i ề u
Prince Rupert . British Columbia . Canada
____________________________________________________________________________Image


6645 galleryImage


n h à .t h ờ .n ú i
Nha Trang . Việt Nam
____________________________________________________________________________
Image


6873 galleryImage


h ả i .h ồ
Rose Spit . British Columbia . Canada
____________________________________________________________________________


Image


7267 galleryImage


ô - s i n .đ ỏ
____________________________________________________________________________Nhân vừa rồi nhìn thấy mấy hình của những nàng ô sin bên trang kia... (The Handmaid's Tale / Margaret Atwood)
Ngày xưa nàng ở trong nhà cặp vợ chồng lão già kia, lão già quá nên lăn ra chết. Mụ già cầm cự một thời gian bèn quyết định đem mọi thứ của chồng bán đấu giá, cả cô nàng ô sin đỏ nữa.

Tôi vốn ghét màu đỏ, ghét cái gì có màu đỏ choi chói hay máu me, gớm chết đi được. Nhưng nghe mụ già kia mô tả các tính tình, nết na của nàng đỏ nên tôi cũng mềm lòng bấm bụng đấu bừa một giá. Vậy là tôi rước nàng Ô sin đỏ về nhà qua hơn nửa vòng trái đất.
Vốn ghét màu đỏ, nàng chịu làm thân công chúa ngủ trong hộp gần 10 năm thì mới hôm qua, lôi nàng ra và kêu nàng thức nàng dậy. Lạ chưa ? Nàng Ô sin đỏ của tôi cất giọng véo von chẳng ai sánh bằng.

Hay là từ nay tôi lại phải tập yêu nàng Ô sin đỏ?
Image


7434 galleryImage


t r ù n g .k h ơ i
Port Edward . British Columbia . Canada
____________________________________________________________________________
Image


7923 top - gallery
Hoang vu
1, 2, 3, 4, 5
_______________________________________________
Làm Sao Cho Hết Sẹo - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Chỉ còn những đợi chờ và ước mơ buồn như tiếng thở dài
nên viết thương dù cũ
cũng không thể liền da
nói chi là hết sẹo

xem tiếp...

_______________________________________________
Mobile Friendly - văn - Nguyễn Khoa Hội _______________________________________________

Image

Ban đầu tôi sẽ chơi bài nào dễ chút cho chắc ăn như Ave Maria chẳng hạn. Cả hai bài cũng nên. Dĩ nhiên tôi sẽ cố nhét bài Traumerei vào chơi và sẽ cố gắng bình tĩnh, chẳng là mấy mươi năm nay có bao giờ chơi cho ai nghe chính thức như chiều nay? Nhưng nhớ đến đôi mắt trong sáng và mong đợi của "mẹ bề trên", tôi chẳng thể nào từ chối đề nghị này được.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trộm Nhìn Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đôi khi trộm nhìn em
xem dung nhan đó bây giờ ra sao
em có còn đôi má đào như ngày nào
kể từ khi vắng anh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Nét Vẽ - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...