THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

t h ế .g i ớ i .c ủ a .A n . .Tôi thương những con khủng long vẽ trong sách mà chẳng biết vì sao
thằng bé dạy tôi cách xây những kiến trúc trên bãi cát
và ý nghĩa của những nền văn minh cổ đại
thằng bé dắt tay tôi đi xuyên qua lịch sử địa cầu

bây giờ thì nó mê chơi game online
rồi lớn lên ngồi nhớ Paris
Paris là một thành phố đầy cứt chó nhưng sạch sẽ hơn tất cả các thành phố ở Đức
chúng tôi khẳng định như vậy
vì thường xuyên đến những nơi đó

sau một giờ khuyat h ậ n n h i ê n


_____________________________________________________________________________

Image
_____________________________________________________________________________


A n ' s .w o r l d ..i love the dinosaurs drawn in children’s but book not knowing why
the little boy taught me how to construct architectures on the sandy shore
and the meaning of the ancient civilizations
he led me by the hand through the history of earth

now he is consumed with playing games online
only to grow up reminiscing Paris
Paris is a city strewn with dog poops, but cleaner than any German city
we profess it is so
as we frequently come by these cities

after 1am.npn chuyển ngữ25789 top -
song song - Thận Nhiên & npn
1, 2
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...