THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

t h ế .g i ớ i .c ủ a .A n . .Tôi thương những con khủng long vẽ trong sách mà chẳng biết vì sao
thằng bé dạy tôi cách xây những kiến trúc trên bãi cát
và ý nghĩa của những nền văn minh cổ đại
thằng bé dắt tay tôi đi xuyên qua lịch sử địa cầu

bây giờ thì nó mê chơi game online
rồi lớn lên ngồi nhớ Paris
Paris là một thành phố đầy cứt chó nhưng sạch sẽ hơn tất cả các thành phố ở Đức
chúng tôi khẳng định như vậy
vì thường xuyên đến những nơi đó

sau một giờ khuyat h ậ n n h i ê n


_____________________________________________________________________________

Image
_____________________________________________________________________________


A n ' s .w o r l d ..i love the dinosaurs drawn in children’s but book not knowing why
the little boy taught me how to construct architectures on the sandy shore
and the meaning of the ancient civilizations
he led me by the hand through the history of earth

now he is consumed with playing games online
only to grow up reminiscing Paris
Paris is a city strewn with dog poops, but cleaner than any German city
we profess it is so
as we frequently come by these cities

after 1am.npn chuyển ngữ25789 top -
song song - Thận Nhiên & npn
1, 2
_______________________________________________
Ngày... Tháng... Năm... - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Trời đất lại bắt đầu giao mùa
mọi thứ trên đời đang thay đổi
nhưng anh vẫn ngồi viết
không phải là những bài thơ với nội dung to lớn
không là những áng văn chương vĩ đại
chỉ là những giấc mơ nho nhỏ
những khắc khoải trong anh - trong em

xem tiếp...

_______________________________________________
Tuyết Rơi - văn - Lam Giang _______________________________________________

Image

Trắng bừng một màu bạch tuyết, đất và thông xanh ẩn màu dưới lớp tuyết mịn màng. Qua một đêm, con đường, ngọn cây, mái nhà... đã phủ miên man tuyết trắng.

xem tiếp...

_______________________________________________
Auld Lang Syne - nhạc - npn _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Happy New Year - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...