THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPImage


1338
Image


1339
Image


* cho ccccca, những ngày bv
__________________________________________
23 june 2009, Tripoli, Libya

1466
Image


1467
Image

1469
Image


* pour Thierry...
__________________________________________
25 June 2009, Tripoli, Libya

1471
Image


...........pour Anna, seulement...

romance and all its strategy
leaves me battling with my pride
but through the insecurity,
some tenderness survives
i'm just another writer
still trapped within my truths
a hesitant prizefighter
still trapped within my youth...

at times I think we're drifters
still searching for a friend
a brother or a sister
but then the passion flares again...

1472
Image29 May 2009, Tripoli, Libya


1473
Image


1474
Imageđêm, riêng mình...
_______________________________________________________________
28 May 2009, Tripoli, Libya


1475 top -
 M - M i d n i g h t B l u e
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17
_______________________________________________
Em Về Tôi Bóng Liêu Xiêu - thơ - miên _______________________________________________

Image

em về tôi bóng liêu xiêu
ngẩn ngơ như trúng ngải yêu mất rồi
có con chim nhỏ hót, cười
nhạo tôi thằng ngốc giữa trời biển si

xem tiếp...

_______________________________________________
From A Corrner Of My World - văn - nttn _______________________________________________

Image

as i was still standing in the kitchen, feeling slightly sad that i had missed saying goodbye to TB this morning, i heard a chime from the cell phone and a text popped up...

-- I said bye but i dont think you heard me so bye mom! Ill be back for lunch.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mưa Chiều Kỷ Niệm - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một mình anh đứng trong mưa
Nơi đây hình bóng cũ mịt mờ
Em ra đi không nói một lời
Từng chiều mưa dĩ vãng
Xao xuyến mãi trong lòng anh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ghost Town - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...