THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


Đ Ê M . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . Jan 1 2020 ©n g ọ c t h ể


26075 gallery


Image


X U Â N .A B S T R A C T . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . Mùng 1 Tết 2020 ©n g ọ c t h ể


26085 gallery


Image


T H Ô N .Q U Ê . . .
__________________________________________________________________________
oil painting . Feb 01 2020 ©n g ọ c t h ể


26088 gallery


Image


A B S T R A C T .D A N C E . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26114 gallery


Image


C Ă N .N H À .X Ư A . .
__________________________________________________________________________
oil painting . March 2020 ©n g ọ c t h ể


Nhớ lại căn nhà của gia đình người sponsor ở tiểu bang Pennsylvania.26115 gallery


Image


F L O R A L .S T I L L .L I F E . .
__________________________________________________________________________
water color . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26116 gallery


Image


B I Ể N .V Ắ N G . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26117 gallery


Image


T I G E R . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26118 gallery


Image


A . .F O A L . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 12, 2020 ©n g ọ c t h ể


[tặng Út, my sister]


26123 gallery


Image


T H E .F O R E S T .O F .L O V E .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 30 2020 ©n g ọ c t h ể


26129 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2020
1 ... 12, 13, 14, 15, 16
_______________________________________________
Làm Sao Cho Hết Sẹo - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Chỉ còn những đợi chờ và ước mơ buồn như tiếng thở dài
nên viết thương dù cũ
cũng không thể liền da
nói chi là hết sẹo

xem tiếp...

_______________________________________________
Mobile Friendly - văn - Nguyễn Khoa Hội _______________________________________________

Image

Ban đầu tôi sẽ chơi bài nào dễ chút cho chắc ăn như Ave Maria chẳng hạn. Cả hai bài cũng nên. Dĩ nhiên tôi sẽ cố nhét bài Traumerei vào chơi và sẽ cố gắng bình tĩnh, chẳng là mấy mươi năm nay có bao giờ chơi cho ai nghe chính thức như chiều nay? Nhưng nhớ đến đôi mắt trong sáng và mong đợi của "mẹ bề trên", tôi chẳng thể nào từ chối đề nghị này được.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trộm Nhìn Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đôi khi trộm nhìn em
xem dung nhan đó bây giờ ra sao
em có còn đôi má đào như ngày nào
kể từ khi vắng anh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Nét Vẽ - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...